BLENDA, LINDHOLMEN.

Eklandia, dotterbolag till Castellum, har påbörjat bygget av kontorsfastigheten ”Blenda”

på Lindholmen i Göteborg. Investeringen beräknas till 212 miljoner kronor.

Peab är byggentreprenör.

 

 

 

 

 

 

Jag & den gamla varvsdockan i bakgrunden

 

Gänget samlat för säkerhetsgenomgång.

 

 

My Amigo Johan Lönedal

Kapar fibergips plattor

 

Gipsning av el central

 

 

Betongelement lyfts på plats.

 

 

"The crew" Simon & Anders

 

Stor, Stark & Vacker

 

Simon Lannes

 

 

 

Fönsterbågarna monteras

 

Jimmy från RGG

 

© Stefan Bäcklund 2016